Velkommen

Avlastningstilbud

Vi gir et faglig og individuelt tilrettelagt tilbud til barn og unge med store sammensatte funksjonsvansker.

Målet er å skape trygghet og trivsel med særlig vekt på brukermedvirkning for de personer som mottar våre tjenester.

Siste nytt

Det satses bevisst å gi stedet en så hjemlig og personlig atmosfære som mulig.

Om oss

Avlastning ble etablert på Rishaugen 1 juni 2002.

Avlastning for funksjonshemmede barn, ungdom og voksne. Aremark, Fredrikstad, Halden, Moss, Rakkestad, Sarpsborg og Råde er kommuner som alle benytter Rishaugen til avlastningssenter for sine brukere. I tillegg benytter også flere skoler seg av tilbud fra Rishaugen. Totalt gis et tilbud til ca. 40 brukere og deres familier. Det satses bevisst på å gi stedet en så hjemlig og personlig atmosfære som mulig. Eiendommen som opprinnelig var herskapsbolig har en stor hovedbygningen i 2 etasjer bestående av stuer, spisestue, TV-stuer, fellesrom, soverom, kjøkken, kontorer og vaskeri.

I 2003 ble nytt tilbygg på over 500 kvadratmeter tatt i bruk. Dette bygget har 4 "hybelleiligheter" og 2 hybler. Hybelleilighetene er alle tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede med behov for tekniske hjelpemidler. I tillegg stor stue, kjøkken, spisestue og hall. Hallen forbinder "gamlehuset" og det nye, med nytt felles inngangsparti. I tillegg finnes egen bygning bestående av aktivitetsrom, snekkerverksted, fryseri og garasjer. Egen treningsleilighet med plass til 2 personer ble tatt i bruk 2004. Totalt er det 17 enerom på Rishaugen.