4. oktober 2016

Historikk

Navnet var tidligere Rishagen, men ble aldri uttalt slik. Det kommer av det oldnorske Rishagi, den med ris, kratt-bevokste hage.

 • En av de eldste gårdene

  Gården er en av de eldste gårdene på Idd. Hørte allerede i 1344 til Kronen og het da Rishagha

 • Knut Knudssøn Baat

  I 1519 var gårdens eier den mektige adelsmann Knut Knudssøn Baat.

 • Vincens Lunge

  I 1535 tilhørte eiendommen Vincens Lunge.

 • Rishauge

  I 1593 er den bondegods og kaltes da Rishauge.

 • Christian Svendsen

  1723 Christian Svendsen eide stedet – samtidig også Øberg gård.

 • Folketelling

  1801 Folketelling. Riishugen Gaard. Gård no-146
  Hans Pedersen Wold. 43 år. Huusbonde. Gift 2den gang- National Sergeant og Gaardebruger.Anne Kirstine Ottersdatter. 33 år. Gift med Hans Pedersen Wold..
  Elisabeth Hansdatter 15 år. Datter til Hans.
  Berthe Hansdatter 13 år. Datter til Hans.
  Peder Hansen 10 år. Sønn til Hans og Anne Kirstine.
  Otter Hansen 8 år. Sønn til Hans og Anne Kirstine.
  Hans Hansen 4 år. Sønn til Hans og Anne Kirstine.
  Malleens Hansdatter 2 år. datter til Hans og Anne Kirstine.
  Uldrich Hanibalsen 21 år. (søstersønn til Hans P W) ugift, tjener.
  Ragnild Erichsdatter 21 år. Tieneste Pige. Ugift.

 • Hovedbygning

  1820 Hovedbygningen slik den framstår idag ble bygd.

 • Familieb Wiel

  Midt på 1800-tallet kom eiendommen i Wiel-familiens eie. Gården har fra tidligere tider vært en hel gård, men ble senere delt opp i flere bruk hvor familiene Wiel og Stang hadde sine vakre landsteder. Her bodde de på sommeren.

 • William Martin Nygaard

  I 1900 ble Rishaugen overtatt av bokhandler og forlagssjef William Martin Nygaard, 1865—1952 Et sted som må ha passet stortingsmann og forlagshøvding William Nygaard (d.e.) ypperlig. Rishaugen kom i hans besittelse, da hans kone Constanse f. 1866 fikk gården som en del av arveoppgjøret etter sin far, konsul Andreas Melchior Glűcktad Wiel (1826-1900) som kan sies å ha grunnlagt Saugbruksforeningen. A.M.Wiel formet store deler av Rishaugen slik det framstår i dag, og svigersønnen fortsatte arbeidet, med omtanke og kjærlighet. Her hadde de sitt fristed Mads Wiel Nygaard, 1898 – 1952 er far til dagens forlagsjef William Nygaard f. 1943.

 • Pleiehjem

  I 1955 ble eiendommen solgt til Ivar Haugsvær som samme år startet pleiehjem.

 • Gartnerboligen brenner

  9 februar 1956 brenner gartnerboligen til grunn. Ny «betjeningsbolig» bygd senere på året.

 • Psykiatrisk sykehjem

  1961 overtar Peder Aunevik stedet. Driver stedet som psykiatrisk sykehjem i samarbeid med Oslo kommune.

 • 1970 «bestyrerbolig» oppført

 • Avlastningssenter

  2002 1 juni ble drift endret til avlastningssenter.

 • Nytt bygg innviet

  2003 1 mars nytt bygg innviet.

 • Trenings-leilighet

  2004 1 desember ble trenings-leiligheten tatt i bruk.

 • Tor-Finn Aunevik

  2005 1 januar, ny eier Tor-Finn Aunevik

 • Nye hybler tatt i bruk

  2005 Desember. 2 nye hybler tatt i bruk i «nybyggets» andre etasje.

 • Vedlikeholdsarbeid

  2006 Omfattende vedlikeholdsarbeid i «gamlehuset». Utbygging av ventilasjonsanlegg.

 • Vedlikeholdsarbeid

  2007 Utskifting av elektrisk anlegg og kabler i «gamlehuset». Nytt tak lagt på uthus samme år.. 2010: Kledning/isolasjon av uthus. 2011: Asfaltering.