8. januar 2017

Tilbud

Vi gir et faglig og individuelt tilrettelagt tilbud til funksjonshemmede barn, ungdom og voksne


 


Personell

Det blir prioritert å tilby tjenester fra vel kvalifisert personell som blant annet har utdanning innen:

  • Vernepleie
  • Psykiatri
  • Pedagogikk
  • Hjelpepleie
  • Helse & Sosialfag
  • Kjøkken – storhusholdning

Hva kan vi tilby

Rishaugen gir et faglig og individuelt tilrettelagt tilbud til mennesker med behov for oppfølging og hjelp.

  • Ordinær avlastning
  • Heldøgnsboliger
  • Dagtilbud
  • Skole